Preguntes freqüents

Qüestions relatives a requisits tècnics, obtenció de justificants i validacions

Què és un certificat electrònic?

Un certificat electrònic permet identificar al seu titular. Assegura la identitat de qui estableix la comunicació electrònica i si s'utilitza per a signar dades permet garantir que aquestes no han sigut modificades, així com la identitat del signant.

 

Com puc aconseguir un certificat electrònic?

Si disposa de DNI electrònic, ja disposa d'un certificat electrònic. També podrà obtindre un certificat digital a través de qualsevol de les entitats emissores de certificats reconegudes, que pot consultar ací >>> https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/prestadores/ <<<<<<< . Per exemple, en la pàgina web de CERES trobarà informació sobre com aconseguir un certificat electrònic.

 

Per què no es mostra el meu certificat en realitzar un tràmit?

Es mostren els certificats no caducats ni revocats que hi haja en el magatzem de certificats del navegador. Per a consultar el magatzem de certificats:

En Internet Explorer, seleccione menú Eines > Opcions d'Internet > pestanya Contingut > Botó Certificats > pestanya Personal.

En Mozilla Firefox, seleccione menú Eines > Opcions > Privacitat i seguretat > Certificats > Botó Veure certificats > Pestanya Els seus certificats.

En Google Chrome, seleccione menú Eines > Configuració > Configuració avançada > Privacitat i seguretat > Administrar Certifcats > Pestanya Personal.

Pot comprovar si el seu certificat és vàlid mitjançant la plataforma VALIDE. >>> https://valide.redsara.es/valide/ <<<<

 

Què necessite per a utilitzar el DNI electrònic i altres targetes criptogràfiques?

Per a utilitzar certificats digitals el suport dels quals siga una targeta criptogràfica necessitarà, a més d'un lector de targetes, un programari específic segons indicacions del fabricant. Per exemple, per a utilitzar el DNIe haurà de consultar l'enllaç Com utilitzar el DNIe >>> https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300 <<<. Per a utilitzar una targeta criptogràfica CERES haurà de consultar Preguntes freqüents >>>> https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/acerca-de-las-tarjetas-inteligentes <<<<< de la pàgina de CERES. Per a altres targetes criptogràfiques consulte en la pàgina web del fabricant.

 

Necessite tindre instal·lat Java en el meu ordinador?

No és necessari.

 

Necessite tindre instal·lat Autofirma en el meu ordinador?

Sí, necessita Autofirma per a signar electrònicament les sol·licituds amb el seu certificat electrònic. Pot descarregar-la des d'ací. >>> https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html <<<<<

 

Necessite tindre habilitat Javascript en el meu navegador?

Sí.

 

Com sé si l'Autoritat Portuària de Castelló ha rebut una documentació que he presentat en el Registre electrònic?

El Registre Electrònic emetrà automàticament un justificant acreditatiu de la presentació de l'escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracte, en el qual constaran les dades proporcionades per l'interessat, amb indicació de la data i hora en què tal presentació es va produir, així com del número d’assentament d'entrada assignat pel Registre Electrònic.

 

Com puc validar la signatura del justificant?

Pot validar la signatura digital del justificant emés pel Registre electrònic mitjançant la plataforma VALIDE >>> https://valide.redsara.es/valide/ <<<<

 

Què puc fer si he perdut el justificant?

En la pestanya "Els meus expedients" del menú principal de la seu electrònica pot veure un llistat amb les sol·licituds realitzades i descarregar el justificant de cadascuna d'elles.

 

Com m'identifique i signe en la Seu Electrònica?

Per a identificar-se davant l'Autoritat Portuària de Castelló en la seu electrònica -a fi d'accedir a un procediment i >>> falta posar y en la versió en castellà <<<< als apartats Els Meus Expedients i Les Meues Notificacions- s'ha d'emprar qualsevol de les solucions contemplades en la plataforma Cl@ve (DNI-e / Certificat Electrònic, Cl@ve ocasional ( Cl@ve PIN) o Cl@ve permanent.

 

Per a remetre una sol·licitud a l'Autoritat Portuària de Castelló o comparéixer a una notificació que li haja remés l'Autoritat Portuària de Castelló, haurà de procedir a realitzar una signatura mitjançant DNI-e o certificat electrònic.

 

 Com puc contactar amb el suport tècnic de la Seu electrònica?

 Pot enviar un correu electrònic a informatica@portcastello.com