Normativa

Incluye tanto la normativa de la sede como la normativa general

NORMATIVA SEU ELECTRÒNICA

 

NORMATIVA GENERAL

Administració electrònica

Signatura electrònica

Esquemes nacionals de seguretat e interoperabilitat

Protecció de dades de caràcter personal