Accessibilitat

Accessibilitat

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establits en el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, així com en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, l'Autoritat Portuària de Castelló treballa per a garantir que tots els ciutadans -amb especial atenció a les persones amb alguna mena de discapacitat i majors- puguen accedir a la informació i els serveis electrònics oferits en la seua seu electrònica en igualtat de condicions, amb independència de les seues circumstàncies personals, mitjans o coneixements.

 

Si vosté experimenta alguna dificultat en l'accés a la informació continguda en aquest lloc web, per favor, contacte amb nosaltres a través del Servei d'Atenció al Client (SAC): en https://www.portcastello.com/atencion-al-cliente/ o enviant un correu electrònic a sac@portcastello.com. També pot utilitzar els canals alternatius habilitats per l'Autoritat Portuària de Castelló:

 

- Atenció presencial, en les oficines de l'Autoritat Portuària de Castelló, situades en el Moll Serrano Lloberes, s/n, 12100, Castelló.


- Atenció telefònica, en el telèfon 964 28 11 40.