Autorització per a exercir l'activitat de comprador de peix

Tramitació de les sol·licituds d'autorització per a exercir l'activitat de comprador majorista de peix al Port de Castelló.

TITOL DEL PROCEDIMENT

»

 

SUMARI

»

 

ÒRGAN RESPONSABLE

»

 

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT DEL PROCEDIMENT

»

 

CONTINGUT

»